User menu

Sign up Login

Pricing

Free
 

$0

Hiệu lực của giấy phép - Lifelong

Số lượng tín hiệu - Two

 • Forex signals
 • Crypto signals
 • Smart SL/TP
 • Heatmap&signal power
 • Any broker
 • Dashboard tools
 • Exchange integrations
 • VfxAlert PRO license

Test
 

$25

Hiệu lực của giấy phép - 30 ngày

Số lượng tín hiệu - Unlimited

 • Forex signals
 • Crypto signals
 • Smart SL/TP
 • Heatmap&signal power
 • Any broker
 • Dashboard tools
 • Exchange integrations
 • VfxAlert PRO license

Basic
$33 / 1 Tháng

$99

Hiệu lực của giấy phép - 3 Tháng

Số lượng tín hiệu - Unlimited

 • Forex signals
 • Crypto signals
 • Smart SL/TP
 • Heatmap&signal power
 • Any broker
 • Dashboard tools
 • Exchange integrations
 • VfxAlert PRO license

Premium
$16.58 / 1 Tháng

$199

Hiệu lực của giấy phép - 12 Tháng

Số lượng tín hiệu - Unlimited

 • Forex signals
 • Crypto signals
 • Smart SL/TP
 • Heatmap&signal power
 • Any broker
 • Dashboard tools
 • Exchange integrations
 • VfxAlert PRO license

Ultimate
$8.3 / 1 Tháng

$299

Hiệu lực của giấy phép - 3 năm

Số lượng tín hiệu - Unlimited

 • Forex signals
 • Crypto signals
 • Smart SL/TP
 • Heatmap&signal power
 • Any broker
 • Dashboard tools
 • Exchange integrations
 • VfxAlert PRO license
 • Auto trade

WHAT ELSE SHOULD YOU KNOW ABOUT XSIGNALS?

24/7 TECHNICAL SUPPORT

The friendly team of xSignals will tell you how to use the xSignals application and will answer all your questions. Email us at [email protected].

MORE DEVICES

Trả một mức giá và sử dụng các tín hiệu trên các thiết bị khác nhau. Giấy phép được cung cấp cho 3 thiết bị.

NO RESTRICTIONS

xSignals hoạt động thành công ở bất kỳ quốc gia nào và với bất kỳ nền tảng môi giới nào.

ONE PRICE

Các tín hiệu tiền điện tử và tín hiệu ngoại hối trong một ứng dụng ở một mức giá duy nhất.