User menu

Sign up Login
GIÁ CẢ

GIÁ CẢ

Basic

3 months
$99
 • Forex signals

 • Crypto signals

 • Smart SL/TP

 • Heatmap&signal power

 • Bất kỳ nhà môi giới nào

 • Dashboard tools

 • Exchange integrations

 • vfxAlert PRO license

Mua

Premium

12 months
$199
 • Forex signals

 • Crypto signals

 • Smart SL/TP

 • Heatmap&signal power

 • Bất kỳ nhà môi giới nào

 • Dashboard tools

 • Exchange integrations

 • vfxAlert PRO license

Mua

cao cấp

3 năm
$299
 • Forex signals

 • Crypto signals

 • Smart SL/TP

 • Heatmap&signal power

 • Bất kỳ nhà môi giới nào

 • Dashboard tools

 • Exchange integrations

 • vfxAlert PRO license

Mua
Bạn nên làm gì nữa

Những điều khác bạn nên biết về xSignals

Hỗ trợ
kỹ thuật 24/7

Đội ngũ thân thiện của xSignals sẽ cho bạn biết cách sử dụng ứng dụng xSignals và sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn. Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

Nhiều thiết bị hơn

Trả một mức giá và sử dụng các tín hiệu trên các thiết bị khác nhau. Giấy phép được cung cấp cho 3 thiết bị.

Không có hạn chế

xSignals hoạt động thành công ở bất kỳ quốc gia nào và với bất kỳ nền tảng môi giới nào.

Một giá

Các tín hiệu tiền điện tử và tín hiệu ngoại hối trong một ứng dụng ở một mức giá duy nhất.