User menu

Sign up Login

Pricing

Free
 

$0

License validity - Lifelong

Number of signals - Two

 • Forex signals
 • Crypto signals
 • Smart SL/TP
 • Heatmap&signal power
 • Any broker
 • Dashboard tools
 • Exchange integrations
 • VfxAlert PRO license

Test
 

$25

License validity - 30 Days

Number of signals - Unlimited

 • Forex signals
 • Crypto signals
 • Smart SL/TP
 • Heatmap&signal power
 • Any broker
 • Dashboard tools
 • Exchange integrations
 • VfxAlert PRO license

Basic
$33 / 1 month

$99

License validity - 3 months

Number of signals - Unlimited

 • Forex signals
 • Crypto signals
 • Smart SL/TP
 • Heatmap&signal power
 • Any broker
 • Dashboard tools
 • Exchange integrations
 • VfxAlert PRO license

Premium
$16.58 / 1 month

$199

License validity - 12 months

Number of signals - Unlimited

 • Forex signals
 • Crypto signals
 • Smart SL/TP
 • Heatmap&signal power
 • Any broker
 • Dashboard tools
 • Exchange integrations
 • VfxAlert PRO license

Ultimate
$8.3 / 1 month

$299

License validity - 3 năm

Number of signals - Unlimited

 • Forex signals
 • Crypto signals
 • Smart SL/TP
 • Heatmap&signal power
 • Any broker
 • Dashboard tools
 • Exchange integrations
 • VfxAlert PRO license

WHAT ELSE SHOULD YOU KNOW ABOUT XSIGNALS?

24/7 TECHNICAL SUPPORT

The friendly team of xSignals will tell you how to use the xSignals application and will answer all your questions. Email us at [email protected]

MORE DEVICES

Trả một mức giá và sử dụng các tín hiệu trên các thiết bị khác nhau. Giấy phép được cung cấp cho 3 thiết bị.

NO RESTRICTIONS

xSignals hoạt động thành công ở bất kỳ quốc gia nào và với bất kỳ nền tảng môi giới nào.

ONE PRICE

Các tín hiệu tiền điện tử và tín hiệu ngoại hối trong một ứng dụng ở một mức giá duy nhất.